Algemene voorwaarden

Artikel 1

Kilometers

Alle Eemsdelta Camperverhuur B.V. campers zijn compleet ingericht en o.a. voorzien van: inventaris (zie inventarislijst) - cassette toilet - douche met warm en koud stromend water - koelkast met diepvries – 3 of 2 pits gasfornuis – ringverwarming - horren - rolgordijnen, enz. Kilometers: - 1 week huren - 1500 km vrij 2 weken 3000 km vrij ( extra gereden kilometers € 0,45 per kilometer extra te betalen ) –

Artikel 2

Huurder en bestuurder(s): 

Huurder dient tenminste 28 jaar te zijn en 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. De camper mag alleen bestuurd worden door de in het huurcontract vermelde bestuurder(s). Wij verhuren uitsluitend campers aan alleengaanden, echtparen en gezinnen. Eventuele uitzonderingen in overleg met de verhuurder. 

Artikel 4

Huisdieren: 

Huisdieren zijn niet toegestaan. 

Artikel 5

Roken: 

Roken in de camper is absoluut niet toegestaan. 

Artikel 6

Verzekering: 

De camper is WA + Casco verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1.500,-- per gebeurtenis welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart is bij de camper aanwezig. 

Artikel 7

Afrekening en waarborgsom:

Wij verlangen een waarborgsom van € 1.500,--. Dit i.v.m. het eigen risico, het niet op tijd terug brengen en eventuele eindschoonmaak.

De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 6 weken voor vertrek, samen met het laatste deel van de huursom. Na terugkomst wordt 50% van de waarborgsom binnen 30 dagen teruggestort, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra gemaakte kosten. Wanneer noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specicatie. Na 2 maanden zal de andere 50% van de waarborgsom teruggestort worden, dit in verband met eventueel te verrekenen boetes, overtredingen, etc.

Artikel 8

Welke landen mogen worden bezocht: 

Alle landen van Europa m.u.v. vooraf door de verzekering en de verhuurder aangemerkte risicogebieden. De betredende landen staan op de groene kaart. 

Huurperiode: 

De campers worden in het hoogseizoen bij voorkeur verhuurd in een aangesloten periode betreft. Mocht u over willen gaan tot huur dan adviseren wij u van tevoren het reserveringsschema te checken welke camper wanneer nog beschikbaar is in een bepaalde periode. Dit houdt dat er geen losse weken tussen de huurperiodes in mogen ontstaan. In het hoogseizoen verhuren wij geen campers voor slechts 1 week. Eventuele uitzonderingen in overleg met de verhuurder. Het hoogseizoen loopt van week 25 t/m week 38. Internationale reisbrief Aveco Verzekeringen: Verhuurder heeft een Aveco Verzekeringenpakket en voor de camper zijn de modules pechservice binnen- en buitenland, voertuighulp buitenland extra en vervangend vervoer camper of auto in binnen- en buitenland van toepassing. Meer informatie hierover vindt U op de site www.kampeerautopolis.nl. In geval van nood kan men altijd een beroep doen op de Aveco Schadehulp(nood)lijn (tel. +31(0)613673556) of het steunpunt in het land waar U zich op dat moment bevindt. Contact met de verhuurder is in dit geval ook vereist.

Artikel 9

Annulering: 

De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de post bezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Bij annulering is de huurder verschuldigd: · tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom · tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 60% van de huursom · binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode 90% van de huursom · vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode 100% van de huursom. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan). Niet verplicht maar wel sterk aan te raden is het afsluiten van een annuleringsverzekering. 

Artikel 10

Onderhoud: 

De camper wordt door Eemsdelta Camperverhuur B.V. afgeleverd met een volle brandstoftank, lege schoonwatertank, lege afvalwatertank, leeg cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen schoon te zijn, de schoonwatertank, afvalwatertank het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval dan zal een bedrag van €150,00 worden ingehouden. Tevens zal voor het ledigen van de afvalwatertank €150,00 worden ingehouden voor het ledigen en schoonmaken van het cassette toilet op de terugbetaling van de waarborgsom. Heeft u in de camper gerookt dan ontvangt u een “boete “van maar liefst € 3500,00. Dit bedrag moet u direct betalen bij aflevering van de camper. Dit bedrag is zo hoog i.v.m. de waardevermindering van onze camper. Wees dus verstandig en rook niet in onze campers. Schoonmaken van de buitenzijde geschied door Eemsdelta Camperverhuur B.V, wassen is dus niet nodig. De camper dient te worden gebruikt op een wijze zoals "een goede huisvader betaamt".

Artikel 11

Legitimatie: 

Bij reservering is voor alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort en rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn of haar persoonsgegevens worden geverifieerd.

Artikel 12

Brandstof: 

Verbruik van brandstof is voor rekening van de huurder. U krijgt de camper met een volle brandstoftank mee en U dient de camper af getankt te retourneren. 

Artikel 13

Verbruikskosten:

Aan vloeistofverbruik voor het chemische toilet (is aanwezig) en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden. 

Artikel 14

Huurprijzen en huurperiode: 

De huurperiode begint op vrijdag na 14.00 uur (na afspraak) en eindigt op vrijdag 10.00 uur. Bij overschrijding van de huurperiode wordt per dag (of dagdeel) één dag huur plus een extra vergoeding van € 250,-- in rekening gebracht. Elke volgende dag te laat inleveren is wederom een extra vergoeding van € 250,-- plus de daghuur. Daar het doorgaans niet mogelijk is een volgende huurder een vervangende camper ter beschikking te stellen, kan deze gedupeerde slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen.

Artikel 15

Huurcamper: 

Indien door overmacht de gereserveerde camper niet kan worden geleverd, zal de verhuurder zijn uiterste best doen om voor een vervangende camper te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend, de huurder is hierbij verplicht een door de verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief te accepteren. De kleur van het interieur (kastjes en bekleding) kan daardoor afwijken van de in eerste instantie gehuurde camper. De huurprijzen zijn gebaseerd op 1 volle kalenderweek en zijn inclusief WA + Casco- en inzittendenverzekering, wegenbelasting en een complete inventaris (zie controlelijst). De huurprijzen zijn exclusief brandstof, tol en verkeersovertredingen. Er geldt geen kilometer beperking als u de camper vanaf 2 weken of langer huurt. Uitgezonderd onze speciale actie; 4 weken huren voor de prijs van 3 weken huren (niet in het hoogseizoen). Reparatie en schade: ondanks het feit dat onze camper goed onderhouden wordt, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,-- uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de camper. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact met verhuurder worden opgenomen en goedkeuring worden gevraagd. Op naam van verhuurder gestelde originele en gespecificeerde nota's worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald. Indien schade of een defect ontstaat, waardoor de camper niet meer rijdbaar is, zal de verhuurder waar mogelijk trachten een vervangende camper in te zetten, hierop kan echter nooit aanspraak worden gemaakt. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en bij iedere beschadiging en schade dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient U binnen 24 uur de verhuurder telefonisch op de hoogte te stellen. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door in beslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder. 

Artikel 16

Instructie: 

Bij het afhalen van de camper krijgt u een uitgebreide instructie over de werking van de camper.

Artikel 17

Gebruik en onderhoud tijdens de huurperiode:

 1. Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen. Huurder zal de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag opvolgen.
  2. Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc. of voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen e.d., dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan of de belangen van de verhuurder kunnen worden geschaad. Tevens is het verboden landen te bezoeken waar aan de linkerzijde van de weg wordt gereden.
  3. Huurder verbindt zich het gehuurde niet verder te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het gehuurde te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder.
  4. Huurder verbindt zich het gehuurde te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig de richtlijnen, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje alsmede volgens de aanwijzingen zoals die hem door verhuurder worden gegeven. Met name zal hij de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen.
  5. Huisdieren en roken zijn niet in de kampeerauto toegestaan, mocht er toch in de kampeerauto zijn gerookt dan betreft de boete     € 3.500,00 of hebben er huisdieren in verbleven dan verbeurt de huurder zijn volledige waarborgsom van € 1.500,00.
  6. Het is huurder verboden apparaten of voertuigen in de camper te vervoeren die olie en / of benzine bevatten.

Artikel 18

Reparaties gedurende de huurperiode:

1. Indien huurder tijdens de huurperiode constateert dat het gehuurde niet naar behoren functioneert, neemt hij onverwijld contact op met verhuurder. Huurder zal de door of vanwege verhuurder gegeven aanwijzingen direct uitvoeren of laten uitvoeren.
2. Alle reparaties aan de kampeerauto dienen te geschieden door dealers welke het merk van de kampeerauto voeren en bij gebreke daarvan, doch slechts na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijk gedeelte van de kampeerauto mogen slechts worden uitgevoerd door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s.
3. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 125,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van verhuurder worden uitgevoerd, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
4. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 125,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta wel te boven gaan, mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
5. De gemaakte reparatiekosten, genoemd in lid 3 en 4 van dit artikel voor zover voldaan door huurder, zullen door verhuurder aan huurder worden vergoed onder overlegging van nota’s en kwitanties en na inlevering van de vervangen onderdelen. Vergoeding vindt enkel dan plaats indien huurder aantoont dat hem ter zake van de noodzaak van de reparaties geen opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten.

Artikel 19

Ongevallen of beschadigingen tijdens huurperiode:

Voor ongevallen, beschadigingen of diefstal waarbij het gehuurde (en/of inventaris) betrokken is geldt voor huurder een eigen risico van     € 1.500,- per gebeurtenis en bij “bovenhoofdse” schade € 2.500,- per gebeurtenis. Huurder zal, na een ongeval, diefstal, waarbij het gehuurde betrokken is, dan wel bij een beschadiging van het gehuurde, verhuurder daarvan onverwijld doch uiterlijk binnen 4 uren na het ongeval c.q. de beschadiging in kennis stellen.
Huurder zal alle aanwijzingen van of vanwege verhuurder onverwijld en goed uitvoeren. Huurder verplicht zich in ieder geval van het voorval door de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces verbaal te doen opmaken en verhuurder kopie ter hand te stellen, bij beëindiging van de huurovereenkomst. Voorts noteert huurder zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van de bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het in de camper aanwezige Europeesche Aanrijdingsformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onverwijld doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst
ter beschikking van verhuurder. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van enige aansprakelijkheid van verhuurder en/of het gehuurde ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen. Om noodzakelijke reparaties aan het gehuurde tijdig mogelijk te maken, stelt huurder op aanwijzing van verhuurder het gehuurde onmiddellijk zonder voorbehoud ter beschikking aan verhuurder. Huurder heeft hierbij geen enkel recht op enige schade- en onkostenvergoeding.

Artikel 20

Beslaglegging/vermissing van de kampeerauto:

Huurder verbindt zich verhuurder onverwijld doch in ieder geval binnen 4 uren na het gebeurde,kennis te geven van eventuele beslaglegging op het gehuurde, van het feit dat het gehuurde geheel of gedeeltelijk uit de macht van huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of van enige andere omstandigheid, die de belangen van verhuurder kan schaden.
In alle gevallen doet huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal, waarvan eveneens terstond een kopie aan verhuurder ter beschikking dient te worden gesteld. Huurder stelt verhuurder onverwijld in kennis van de gebeurtenissen zoals hierboven vermeld en zal de instructies door of vanwege verhuurder onmiddellijk en nauwkeurig uitvoeren.

Artikel 21

Einde van de huurovereenkomst:

1. Huurder verbindt zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip bij verhuurder in te leveren en wel in complete lege en goede gereinigde staat, met volle brandstoftank. Na aankomst inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk het gehuurde. Indien bij de inspectie en naar het oordeel van verhuurder blijkt dat het gehuurde zich niet bevindt in goede en gereinigde staat, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd ter zake schoonmaakkosten van: toilet € 150,00. De buitenzijde wordt door verhuurder gereinigd, het is huurder verboden de kampeerauto in een wasstraat te (laten) wassen. Indien de brandstoftank niet volledig is gevuld is huurder de brandstofkosten voor het afvullen €150,00 verschuldigd.
2. Indien bij de finale inspectie na het wassen van de buitenzijde en nareinigen van de binnenzijde is gebleken dat er schade aan het gehuurde is ontstaan, dan wel het gehuurde geheel of gedeeltelijk wordt vermist, is huurder aansprakelijk voor alle kosten en schade die niet door de door verhuurder afgesloten All-Risks verzekering worden gedekt.
3. Indien bij de finale inspectie na het wassen, niet is gebleken van enige schade aan of vernieling van het gehuurde, verplicht verhuurder zich binnen 30 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren, tenzij verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst nog een vordering op huurder heeft. In dat geval heeft verhuurder het recht het bedrag van zijn vordering te verrekenen met het bedrag van de waarborgsom.
4. Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn bij verhuurder is ingeleverd eindigt de huurovereenkomst op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht blijven. In dat geval is huurder aan verhuurder per aangevangen uur € 50,- verschuldigd, bij overschrijding van de inlevertijd met meer dan drie uren is huurder per dag een dubbele dagprijs verschuldigd; onverminderd het recht van verhuurder tot vergoeding van alle kosten en schaden die verhuurder ten gevolge van de handelwijze van huurder ondervindt.
5. Indien huurder de kampeerauto voor het einde van de huurovereenkomst inlevert, heeft hij geen recht op restitutie van de niet genoten periode.

Artikel 22

Aansprakelijkheid verhuurder:

Het is de huurder toegestaan de auto of motor waarmee hij de camper afhaalt gratis bij de verhuurder te stallen, dit gebeurt echter volledig op eigen risico. De huurder zal de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor eventuele schades aan, vermissing of geheel verloren gaan van diens voertuig. De kosten ten gevolge van voornoemde zijn volledig voor rekening van de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schades van inzittenden van het gehuurde of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van verhuurder. In welk geval de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs.
Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten en schade voortvloeiende uit navolgende omstandigheden:
a. overtreding door huurder van de wegen verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het
buitenland.
b. door huurder en/of inzittenden van het gehuurde gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
c. beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 3 van deze
voorwaarden.
d. reparatie en onderhoud van het gehuurde dan wel overige omstandigheden waardoor huurder
tijdens de huurperiode geen gebruik kan maken van het gehuurde.
Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.
Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schades wordt
aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van verhuurder die kosten en schade
alsmede gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

Artikel 23

Aansprakelijkheid huurder:

1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane kosten en nog te ontstane kosten en schades. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schades aan of in verband staande met het gehuurde, indien en voor zover deze kosten en schades niet worden vergoed door de verzekeraar van het gehuurde of derden.
2. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door huurder en/of inzittenden niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In dat geval heeft huurder geen recht op restitutie van de gehele door hem voldane huurprijs of een gedeelte daarvan.
3. Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schades op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk 14 dagen nadat verhuurder deze kosten en schades bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
4. Ten laste van huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 24

Slotbepaling:

Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

Betaling: 

Bij definitieve reservering 50% van de totale huursom. Het restant inclusief waarborgsom uiterlijk 6 weken voor vertrek. In het hoogseizoen hanteren wij een aanbetalingstermijn van 3 dagen na factuurdatum. Indien wij binnen de gestelde termijn de betaling niet op onze rekening hebben ontvangen is de verhuurder vrij de camper verder te verhuren. Voorkom teleurstelling en betaal op tijd. Contante betalingen worden niet geaccepteerd. Uitsluitend betaling per bank.

Akkoord huurder:

Huurder verklaart kennis genomen te hebben van de voorgaande algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de inhoud ervan,

 

Datum : ..................................................................................................................................................


 Plaats : ......................................................................................................................................................


 Naam huurder : .........................................................................................................................................

 

Handtekening............................................................................................................................................